Information & tävlingsregler


Vad är The Big 5 - Sommargäddan?

Sommargäddan är teamtävlingen där sportfiskare över hela Sverige kan mäta sig mot varandra. Istället för att alla samlas i en sjö och tävlar är det nu möjligt att tävla i alla vattendrag samtidigt, under hela sommaren. Konceptet ger ett skonsammare fisketryck på det enskilda vattnet samt möjlighet till att fler personer kan delta i tävlingen.

Hur tävlar man?

Man tävlar som ett team och kan vara allt från en till tre personer i samma lag. Det är de fem längsta gäddorna (The Big 5) som avgör er placering i tävlingen. Gäddorna anmäls rullande under hela tävlingsperioden och ni har en vecka på er att anmäla en ny fisk efter det datumet gäddan fångades.

Nytt 2018 - Sverige är indelat i fem zoner - NORR, MITT, VÄST, ÖST och SYD. Varje team tävlar i den zon som är baserad på vilket län teamkaptenen är folkbokförd i. De teamen som vinner respektive zon samt fem wildcards (de fem team med längst big5 efter våra zonvinnare) kommer att fiska en final från sina egna vatten och vinnarteamet i finalen blir den slutliga vinnaren.

Var får man tävla?

Även om man tillhör en viss zon så får man fiska i alla svenska vatten där det är tillåtet att fiska efter gädda. Det är också tillåtet att ha ett team utspritt över olika orter och det är möjligt att beställa extra måttdekaler så att alla i teamet kan nyttja vars en. Notera att det enbart går att vinna i den zonen man är registrerad i.

Vad får man fiska från?

Båt, flotte, kajak, kanot, flytring, vadare, stranden, land, hamnpirar & street fishing. Det finns inga begräsningar gällande fiskeplattform.

Fiskeutrustning

Tillåtna fiskemetoder är spinn, jerkbait, flugfiske, jigg/dropshot, trolling och mete (ej med levande betesfisk). Tänk på att endast ett aktivt spö per person är tillåtet. Man får alltså inte ha fyra spön med beten i vattnet vid t.ex. trolling och bara räkna ett spö till tävlingen.

Är man tre personer i båten får alltså max tre spön användas samtidigt och max ett aktivt spö per person.

När börjar tävlingen?

Tävlingsperioden för zonerna är 1 juni till 26 augusti. När tävlingsjuryn har valt ut en vinnare från varje zon så kommer zonfinalen att hållas den 1 till 2 september. Ni kan anmäla ert team fram till den 28 maj kl 23:59. Så fort ni registrerat ert team får ni ert startnummer utskrivet direkt i webbläsaren och även utskickat via e-post.

Den 29 maj läggs alla startpaket på brevlådan så att alla ska få sina startpaket samtidigt.

Rapportering

Dokumentation av fisk sker tillsammans med teamets startnummer och måttdekalen som ni fått hemskickad. Skriv startnumret med vattenfast penna på måttdekalen. Minimilängd för godkänd gädda är 70 centimeter.

Det är viktigt att bilderna är TYDLIGA. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken.

1. Ni måste rapportera en bild med måttdekalen och en bild där ni poserar med gäddan.

2. Hela gäddan måste synas och även den bit av dekalen som behövs för att avgöra längden. Är gäddan 120 räcker det att 121 cm av dekalen syns. Det viktiga är att strecken är synliga, bilden tydlig och att inga händer eller annat täcker något av det området på dekalen som avgör längden. Vi måste kunna vara 100% säkra på att dekalen inte är kapad eller modifierad.

3. Dekalen måste synas på bredden/höjden. Vi måste kunna se att dekalen inte är kapad och ihopklistrad och det kan vi inte se om gäddan täcker dekalen på höjden. Om en fena eller LITE av buken hänger ner över kanten på dekalen så är det inte hela världen. För då går det fortfarande att se att dekalen inte är kapad eller modifierad. Detta gör att man inte kan bygga en "ränna" att mäta fisken i då fisken kommer dölja för mycket av dekalen. Hitta på en annan lösning.

Här är det vi i tävlingsledningen som avgör i slutändan. Kan vi bedömma att dekalen är hel så är fisken godkänd. Skyms för mycket av dekalen och vi inte kan se om dekalen är hel eller inte så kommer fisken att underkännas.

Gäddorna ska alltid rapporteras in i hela centimeter som avrudas neråt. Visar mätdekalen 100,9 så ska fisken rapporteras in på 100 cm.

Efter en korrekt dokumentation av fisken så rapporterar ni in den via vår rapporteringssida. Så fort en gädda rapporterats så räknas den i automatiskt in i resultatet. Alla fångstbilder kommer att visas under vår rapporteringssida och här kan övriga deltagare anmäla en fångstrapport som ogiltig om man misstänker fusk eller om man tycker att dokumentationen av fisken är otydlig. Därefter kommer en medlem ur tävlingsjuryn att ta ett beslut och sedan avgöra om fisken ska godkännas eller inte.

Om ett team blir anmält och det (efter granskning) visar att det rör sig om fusk så blir det anmälda teamet diskvalificerat med omedelbar verkan..

Totallängden av de fem längsta gäddorna över 70 centimeter får räknas med i tävlingen. Har två team samma totallängd vinner det team med den längsta fisken. Skulle även den vara lika lång kollar vi på varje teams näst längsta fisk osv. Får ett team inte 5 gäddor över 70 cm så går det självklart att tävla med mindre antal.

Under tävlingens gång kan ni på resultatsidan ha koll på er och de andra teamens placering i tävlingen. Notera att resultatet är temporärt fram tills en tävlingsjury har gått igenom det efter tävlingens slutdatum. Vi kommer att kontrollera rapporter löpande under tävlingsperioden men även om vi gör det finns det en chans att resultatlisten ändras vid tävlings slut efter en sista genomgång av oss. Ni kan också hjälpa oss genom att "fuskanmäla" en fångstrapport som ni tycker bryter mot reglerna, då tar vi en extra koll så fort som möjligt.

Hantering av fisken

Vi rekommenderar starkt avkrokningsmatta och snabb och skonsam hantering av fisken. All fisk måste återutsättas!

När presenteras vinnarteamet?

Zonvinnarna är de lagen som efter ett sista godkännande av tävlingsjuryn placerar sig överst i resultatlistan för respektive zon. Utöver våra fem zonvinnare får ytterliggare fem wildcards (de fem team med längst big5 efter våra zonvinnare) en plats i finalen!

Det vinnande teamet är det lag som efter ett sista godkännande av tävlingsjuryn placerar sig överst i resultatlistan i zonfinalen. Vinnarteamet presenteras kort efter tävlingens slutdatum.

Övrigt

TheBig5.se förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Vi rekommenderar flytväst.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna (ej av arrangör).